Personalen ska ha den kompetens och utbildning som krävs, såsom undersköterskeutbildning.

Du kan alltid känna dig säker på att de medarbetare som kommer hem till dig har rätt utbildning och erfarenhet för jobbet. Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper som empatisk och kommunikativ förmåga. Våra medarbetare har tydliga riktlinjer att arbeta utifrån där professionalism och ett gott bemötande är centralt. För din trygghet ska de som kommer hem till dig bära en synlig ID-bricka. Våra medarbetare arbeta utifrån vår gemensamma värdegrund. Våra värderingar ska genomsyra allt vi gör för att du som kund ska ha ett fullvärdigt liv och känna välbefinnande.