Om oss

Affärsidé

Blåklints omsorg erbjuder omsorg, hemtjänst i hela Linköpings kommun.
Vårt syfte och mål är att våra tjänster bidrar till varje individs välbefinnande.
Du som kund ska känna att du har inflytande och självbestämmande och att du äger din egen livssituation. Vi erbjuder olika former av stöd som ska göra det lättare att bo kvar hemma så länge som möjligt. Oavsett din ålder, kön och nationalitet har valfrihet att välja utifrån dina egna förutsättningar. Hos oss ska var och en så långt det vara möjligt själv bestämma över de dagliga rutinerna. Vi lägger stor vikt vid att du som individ känner dig delaktig och har inflytande i planeringar av de tjänster och omsorg vi erbjuder dig som kund. Vi strävar alltid efter att tillgodose dina behov och önskemål.

VD på Blåklints omsorg har gått 3-årigt omvårdnadsprogram på Birgittaskolan 1994-1997 och därefter arbetat som undersköterska inom hemtjänst från 1997-1999 i Linköpings kommun.
2012 blev hon färdig med sin utbildning till arbetsterapeut och 2013 började hon jobba som arbetsledare/samordnare på ett privat hemtjänstföretag.

Har deltagit i Linköpings kommuns utbildning i den Nationella Värdegrunden och mest sjuka äldre.
Har sedan flera år velat starta ett hemtjänstföretag för att hon tycker om att jobba med människor då hon tycker det känns viktigt att ge stöd, service, vård och omsorg till äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Vi på Blåklints omsorg kommer att så långt det är möjligt utifrån de givna förutsättningarna, erbjuda alla de som valt oss att utföra hemtjänst trygghet, trivsel, individuellt utformad vård och omsorg av god kvalitet. När biståndsbeslut finns styr detta vilka insatser som utförs och under hur lång tid. Brukarna blir bemötta av våra medarbetare på ett professionellt sätt. Vår ambition är att skapa tillmötesgående och empatiska relationer med våra kunder.

 

Adress

Arbetaregatan 6A
582 52 Linköping

Telefon

070-118 38 78

locker