Hemtjänst

Välj utförare efter beslut

Ansökan kan du göra till mottagningen för äldre och funktionsnedsatta på socialförvaltningen, telefon 013-20 64 01.
En biståndsbedömare utreder tillsammans med dig dina behov av hemtjänst och fattar ett biståndsbeslut om vilken hjälp du har rätt till.

När du blivit beviljad hemtjänst, kan du välja Blåklints omsorg om du vill att vi ska få utföra insatserna hos dig.

 

För dig som är över 75 år

Blåklints omsorg är en av de godkända hemtjänstutförarna i Linköpings kommun, tillsammans med oss kommer du överens om vilken hjälp och service du har behov av. Överenskommelsen om hjälp och service mynnar ut i en ansökan som skickas till socialförvaltningen så att du får ett biståndsbeslut.

Du som är över 75 år har rätt att köpa städning, tvätt och inköp sammantaget upp till sex timmar per månad utan särskild prövning.

 

 

 

Adress

Arbetaregatan 6A
582 52 Linköping

Telefon

070-118 38 78

locker