Blåklints omsorg erbjuder Dig god, professionell och meningsfull omsorg så att Du i trygghet skall kunna leva ett så självständigt liv som möjligt i ditt eget hem! Det är viktigt för oss att Du känner dig nöjd och trygg med den omsorg som vi ger dig, den planeras tillsammans med dig och din kontaktperson. Vi finns tillgängliga för dig och anpassar utförandet av insatser efter dina specifika behov.

Språkkompetens finns inom svenska, arabiska, kurdiska, dari, assyriska, ryska, turkiska m.m.

Gott bemötande
Med ett gott bemötande har vi kunden i fokus och vi är närvarande i varje möte som i sig är unikt. Vi arbetar utifrån hur vi själva vill bli bemötta och omhändertagna.

Lyhördhet
Med lyhördhet låter vi kunden utöva självbestämmande och inflytande över sin vardag och sitt hem.

Respekt
Med respekt för kunden ger vi individen rätt till privatliv och kroppslig integritet.

Engagemang
Vi utför positiv vård och omsorg och service till våra kunder med ett engagemang utöver det vanliga.

Kompetens
Med vår kompetens utför vi omsorg av god kvalitet vilket leder till trygghet och meningsfullhet hos kunden.

Sekretess
Med tanke på vår tystnadsplikt för vi inte med oss information mellan våra kunder eller till någon utomstående. Vi arbetar för att få våra kunders förtroende och tillit.

Professionalism
Med vårt professionella förhållningssätt skiljer vi på arbete och privatliv. Genom att vara professionella är vi engagerade och ansvarstagande.

Samarbete
Med ett gott samarbete delar vi med oss av erfarenheter. Vi lär oss av varandra och vi hjälper varandra. Vi har alla ett gemensamt ansvar

Adress

Arbetaregatan 6A
582 52 Linköping

Telefon

070-118 38 78

locker